Ács Margit ( 1941) író, kritikus, szerkesztő, az ELTE Bölcsészettudományi

Karának magyar-történelem szakán szerzett diplomát 1946-ban. 1964-1987-ig a Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987-1992 között a Magvető könyvkiadó szerkesztője. 1972-től 1980-ig sorozatban jelennek meg könyvkritikái a Magyar Nemzet kulturális mellékletébe. 1975-ben jelentkezett novelláival, elbeszéléseivel. Számos magyar és idegen nyelvű antológiában szerepelt, a folyóiratok (pl. az újra indult Újhold c. periodika ) rendszeres szereplője volt. A nyolcvanas évek végétől újra az esszé-, tanulmány- és kritikaíráshoz fordult, és 1992-től a Kortárs című folyóirat kritikai-, tanulmány - és esszé rovatát szerkesztette. A Magyar Írószövetség Elnökségének tagja. A Magyar Művészeti Akadémia Elnökségének tagja.

Kötetei

Csak víz és levegő (novellák, 1977); Beavatás (kisregény, 1979); Kard, korbács, alamizsna (elbeszélések, 1983); A gyanútlan utazó. Az esély (két kisregény, 1988) Tanulmánykötetei: A hely hívása (esszék, kritikák, 2000), Jeleneink és múltjaink ( esszék, kritikák, 2006)

Főbb díjai

Első kötetesek díja (1977), Füst Milán-díj (1989), József Attila-díj (1991), Kölcsey-díj (1999), Arany János jutalom (2000), az Év Könyve-díj (2001), Teleki Pál Emlékérem (2006)


Budapest, VI. Bajza utca 18. Levelezési cím: 1397 Budapest Pf. 546. Telefon: 3228-840 / Fax: 321-3419 E-mail: iroiskola@iroszovetseg.hu