Fráter Zoltán ( 1956 ) író, az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének docense

Modern magyar irodalmat tanít, különös tekintettel a "Nyugat" folyóirat történetére és Karinthy, Kosztolányi, Krúdy életművére. Színműveket, pódiumjátékokat és groteszk kisprózát is ír.

Kötetei

Osvát Ernő élete és halála (1987), Legendaszerviz (1997), A Karinthy élet-mű (1998), Szindbád kertje (1999), Krúdy-keringő (2004), Krúdy Gyula (2003), Hagyomány, hatás, iszony (2012). (szerkesztő, 1983) Bátrabb igazságokért! Tanulmányok Illyés Gyuláról


Budapest, VI. Bajza utca 18. Levelezési cím: 1397 Budapest Pf. 546. Telefon: 3228-840 / Fax: 321-3419 E-mail: iroiskola@iroszovetseg.hu