Kovács István (1945) költő, író, műfordító, történész

Felsőfokú tanulmányokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem-lengyel szakán folytatott, 1968-ban nyert történelem-lengyel szakos középiskolai tanári oklevelet. Az egyetemen kapcsolódott a Kilencek költői csoportosuláshoz, szerepelt antológiáikban ( Elérhetetlen föld I. 1969; II. 1982.) 1971-72-ben Illyés Gyula Herder ösztöndíjasaként a Bécsi Egyetem hallgatója. 1972 és 1981 között a MTA kelet-európai irodalmak kutatócsoportjában dolgozott. 1981 óta az ELTE Lengyel Tanszékén tudományos munkatárs, 1992-ben szerezte meg a történettudomány kandidátusa fokozatot. 1990 és 1994 közt a varsói magyar nagykövetség kulturális tanácsosa, 1994-95-ben és 1999-2003-ban ő volt a krakkói főkonzul.

Kötetei

Havon forgó ég (versek, 1973); Ördöglakat (versek, 1982); Így élt Bem József (1983); Véset (versek, 1985); Hamuban csillagló gyémánt (1988); A légió. A magyarországi lengyel légió története (1989); Robogás a nyárba. Írások a lengyel filmről (esszék, 1992); A tér töredékei (versek, 1995); "Mindvégig veletek voltunk" Lengyelek a magyar szabadság-harcban (1998); Világok töréspontján. Beszélgetések Ryszard Kapu¶cińskivel (1998); Bem apó (életrajz, 1999); Kézmozdulat a szürkületben (versek 2004); A gyermekkor tündöklete (regény, 2006); Az idő torkában (válogatott versek, 2007); A barátság anatómiája. Írások a magyar-lengyel kapcsolatokról és a lengyel kultúráról (2007); Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél. A XX. századi lengyel történelem sorsfordulói (2006); A lengyel légió lexikona (2007); "Egy lengyel a magyarral" A szabadságharc ismeretlen lengyel hősei (2008); A magyar kapcsolat (2010).

Főbb díjai

József Attila-díj (1984); A lengyel Irodalmi Alap Fordítói nagydíja (1986), Kortárs-díj (1996); Déry Tibor-díj (1999); Krakkó díszpolgára (2003); A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj (2011).


Budapest, VI. Bajza utca 18. Levelezési cím: 1397 Budapest Pf. 546. Telefon: 3228-840 / Fax: 321-3419 E-mail: iroiskola@iroszovetseg.hu