Mezei Balázs (1960) irodalmár, filozófus

Az 1980-as évek közepétől szépirodalmi publikációkkal, műfordításokkal jelentkezett. Horatius- és Claudianus-fordításaival nívódíjat nyert, majd részt vett az Újhold-évkönyv elindításában. 1988-tól kezdve külföldön folytatta tanulmányait, 1993-ban doktori fokozatot szerzett. Az 1990-es években hozzájárult az ELTE BTK filozófiai doktoriskolájának kiépítéséhez, miközben több filozófiai munkát tett közzé idehaza és külföldön. Elmélyülten foglalkozott a fenomenológiával, ezen a téren több úttörő munkát, fordítást publikált különösen a vallás és a fenomenológia kapcsolatáról. Egyik fontos területe a szépirodalmi és a filozófiai gondolkodás viszonyának elemzése. Számos díj, ösztöndíj birtokosa. Szerkesztőségek, ill. nemzetközi kutatási programok résztvevője. A Thomas Molnar- hagyaték gondozója. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tagja a Magyar Vallástudományi Társaság elnökségének.

Főbb kötetei

Horatius -fordítások (1984); Claudianus válogatott költeményei (1988); Vakfolt (versek, 1990); World and Life-World: Aspects of the Philosophy of Edmund Husserl (1995); Zárójelbe tett Isten -- Edmund Husserl és egy fenomenológiai prototeológia alapjai (1997); Fenomenológia és hermeneutika (1997); Brentano: An Essay on the History of Philosophy (1998); A lélek és a másik: Jan Patocka és a fenomenológia (1998); Ezüstkor (versek, 2001); Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések (ford., 2000); Fénelon, Francois: Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól (ford., 2002); Vallás és hagyomány (tanulmányok, 2003); Vallásbölcselet. A vallás valósága, I-II (2004); Ezredvégi számvetés. Esszék a vallásról (2005); Mámordal. Az An die Freude új magyar fordítása (műfordítás, jegyzetekkel és tanulmánnyal, 2006); Mai vallásfilozófia ( 2010); Molnár Gyula emlékkönyv (szerk., 2011). Karácsony az Andok felett ( esszék, 2010); Religion and Revelation after Auschwitz (2013).

 


Budapest, VI. Bajza utca 18. Levelezési cím: 1397 Budapest Pf. 546. Telefon: 3228-840 / Fax: 321-3419 E-mail: iroiskola@iroszovetseg.hu