Szalay Károly (1929) író, irodalomtörténész, szerkesztő

1951-ben végzett a Pázmány Péter, majd újabb nevén Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Tanár, aspiráns, majd szerkesztő a Szépirodalmi Kiadóban. A Televízió Irodalmi és Drámai Osztályán szerkesztő, 1970-től a Magvető szerkesztője, 1989-ben az Új Idő Könyvkiadó főszerkesztője, 1993-tól a Televízió Szórakoztatási Osztályának stúdióvezetője, az Új Magyarország humorrovata szerkesztője, a Baptista Hittudományi Akadémia Kommunikációs Tanszékének vezetője, 2001-2005 között a Lyukasóra főszerkesztője volt.

Kötetei

Karinthy Frigyes (monográfia,1961), Szatíra és hu mor (irodalomelméleti esszé, 1963), A magyar szatíra száz éve (korszak-monográfia,1966), A filmkomikum anatómiája (filmelméleti esszék,1967), A komikum breviáriuma (esszé és antológia, 1970), A geg nyomában (filmelméleti és filmtörténeti tanulmányok, 1972), Humor és szatíra Mikszáth korában (korszak-monográfia, 1977), Mai magyar filmvígjáték (korszak-monográfia, 1979), Chaplin (monográfia, 1978), Karinthy Ferenc (monográfia, 1979), Bálanyák a Prófétaképző Főiskolán (esszék, 1980), Jacques Tati (monográfia,1982), Komikum, szatíra, humor (esszék, 1983), Szerelmes éveink (regény, 1985), "Elmondom hát mindenkinek" - Új Karinthy monográfia (1987), Minden másképpen van (esszé, 1987), Párhuzamos viszonyok (regény, 1988), Bikakolostor (regény, 1989), Műterem Budán (kisregény, 1990), A Sátán helytartója (történelmi regény, 1993), Tajgetosz avagy kiáltás polgárságért (esszék, publicisztikák, 1996), A világtörténelem anekdotakincse (1998), Színházi anekdoták könyve, Szókimondó (2000), Fancsaliságok (pamfletek, 2001), Humorlexikon (társszerző, 2001), Fintorságok (pamfletek, 2002), Karikatúra és groteszk a magyar középkorban (2003), Arcok törött tükörben (novellák, miniportrék, esszék,2004), Kutyaregény. Egy boldogéletű törpetacskó emlékiratai (kisregény), Írott sziklák és festett barlangok - Az őskorok művészete (2012)

Főbb díjai

Gábor Andor-díj (1988), Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj (1997) , Arany János-díj (1999), Magyar Írószövetség Örökös Tagja (2010)


Budapest, VI. Bajza utca 18. Levelezési cím: 1397 Budapest Pf. 546. Telefon: 3228-840 / Fax: 321-3419 E-mail: iroiskola@iroszovetseg.hu