Vasy Géza 1942) irodalomtörténész, kritikus

1969 és 2007 között az ELTE BTK tanára, 2007 és 2010 között a Magyar Írószövetség elnöke. Munkássága a 20. századi magyar irodalom népi ihletésű körében bontakozott ki. Emellett a nemzedéktárs fiatal költők műveinek elemzését adta, több antológiát szerkesztett új termésükből. Monográfiát írt Sánta Ferencről, Nagy Lászlóról, Kormos Istvánról, kötetnyi tanulmányt Illyés Gyuláról, Juhász Ferencről, Csoóri Sándorról, a Kilencek költőcsoportról. Nagyszabású vállalkozása volt az 1945 utáni magyar irodalom alkotóit bemutató és elemző kétkötetes tanulmánygyűjteménye.

Főbb művei

Sánta Ferenc (monográfia, 1975); Fiatal magyar költők (társszerző, szerk., 1980); Pályák és művek (1983); Csoóri Sándor: Brevárium (szerk., 1988); Galgóczi Erzsébet-emlékkönyv (szerk., 1993); Nagy László-tanulmányok (1994); Sors és irodalom (1995); Nagy László (1995); Irodalmi fogalmak kisszótára (Bárdos Lászlóval, Szabó B. Istvánnal, 1996); Korok, stílusok, irányzatok az európai irodalomban (1997); Illyés Gyula évszázada (1998); Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói I-II. (1998-2000); Nagy László (életrajz, 1999); A nemzet rebellise (írások Csoóri Sándorról, 2000); Tárgyiasság és látomás (2000); A Kilencek (2002); Kormos István (2002); Illyés Gyula (2002); Költői világok (2003); Századvégtől ezredvégig (2003); Szarvas-ének (2003); "Hol zsarnokság van". Az ötvenes évek és a magyar irodalom (2005); Későmodern prózaírók (2007), Tíz kortárs költő (2007); Klasszikusok és kortársak (2007)

Főbb díjai

József Attila- és Arany János-díjas, a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetettje. Széchenyi István Ösztöndíj (2003-2006).

Budapest, VI. Bajza utca 18. Levelezési cím: 1397 Budapest Pf. 546. Telefon: 3228-840 / Fax: 321-3419 E-mail: iroiskola@iroszovetseg.hu